Algemene Voorwaarden

Tirage Gameshop hanteert de volgende leveringsvoorwaarden,

een ieder die bij Tirage Gameshop een order plaatst, gaat hiermee akkoord:

1 Bestellingen: Iedere bestelling en levering geschiedt volgens de leveringsvoorwaarden.

2 Reserveringen: Alle bestellingen worden per e-mail door Tirage Gameshop bevestigd,
met hierin een ordernummer, een opsomming van de bestelde producten voor zover voorradig en het
totaalbedrag van de order. Prijzen genoemd in een orderbevestiging liggen voor 2 weken vast.
Alle bestellingen zullen 2 weken worden gereserveerd voor de klant.
Als de betaling ons niet heeft bereikt binnen deze termijn dan zal de order worden geannuleerd en zullen
de bestelde producten opnieuw ter algemene verkoop worden aangeboden.

3 Levering: Levering van goederen gebeurt uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat Tirage Gameshop
een bewijs van betaling heeft ontvangen, tenzij anders overeengekomen met de klant. De klant kan kiezen
uit 3 mogelijke leveringen:

A De klant haalt zijn/haar bestelling op in onze winkel in Sprang-Capelle of in overleg, bij onze stand tijdens
een beurs of conventie (zie onze agenda voor data van beurzen en conventies).

B Tirage Gameshop stuurt de bestelling met volledige garantie wat betreft een correcte en veilige levering.
Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht. Voor precieze bedragen kan klant contact opnemen
met Tirage Gameshop.

C Tirage Gameshop stuurt de bestelling per reguliere post en accepteert geen verantwoordelijkheid voor
zoekgeraakte en/of missende producten. Garanties Tirage Gameshop garandeert dat de bestelde produkten
daadwerkelijk aan de klant worden verstuurd. Wanneer mocht blijken dat de verkeerde items verzonden zijn,
dan kan de klant deze retourneren, mits van tevoren contract is opgenomen met Tirage Gameshop.
De verzendkosten die dit met zich meebrengt zullen worden vergoed door Tirage Gameshop.
Zodra de geretourneerde producten in bezit zijn van Tirage Gameshop zullen de correcte produkten
alsnog worden verstuurd, uiteraard zonder extra kosten voor de klant.

4 Verzending: Verzenden van een bestelling gebeurt altijd in een verpakking waarbij beschadigingen
zoveel mogelijk voorkomen worden. Het is de verantwoordelijkheid van Tirage Gameshop om deugdelijk
verpakkingsmateriaal te leveren.
Tirage Gameshop is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte gegevens door de klant. Alle hieruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant. Alle gegevens die door de klant worden verstrekt
zullen met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld.

5 Mailinglijst: De klant gaat impliciet akkoord met het opslaan van zijn/haar NAW gegevens en
e-mailadres, voor toekomstig gebruik op een mailinglijst. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt
door Tirage Gameshop en niet worden verkocht of op enkele andere wijze worden doorgespeeld aan
derden. De klant kan ten allen tijde verzoeken om van de mailinglijst te worden verwijderd, waaraan ook
onmiddellijk gehoor zal worden gegeven door Tirage Gameshop.

6 Retourzendingen: Het retourneren van bestellingen is alleen mogelijk binnen 8 dagen na verzending van
het produkt, onder condities elders vermeld in deze leveringsvoorwaarden, en alleen indien Tirage Gameshop
hiermee akkoord is gegaan.
Vergoeding vindt plaats de eerste werkdag nadat Tirage Gameshop de bestelling weer in correcte staat heeft
ontvangen, waarbij eventuele administratiekosten, afhankelijk van de aard van de bestelling, in rekening
kunnen worden gebracht. Dit ter beoordeling van Tirage Gameshop. Speciaal op bestelling gemaakte goederen
of speciaal bestelde goederen komen hiervoor niet in aanmerking. Betreft de order losse kaarten? Dit zijn tweedehands producten en vallen niet onder het recht van retour.

7 Prijsstelling: Tirage Gameshop houdt zich het recht voor om de prijzen op de website zonder kennisgeving
aan te passen. Alle prijzen genoemd op de website zijn niet bindend, deze kunnen fouten bevatten.
Alle prijzen op de website zijn gesteld in Euro's. Alle prijzen genoemd in een orderbevestiging liggen
2 weken vast ondervoorbehoud dat afwijkingen niet meer dan 20 procent van de marktwaarde is hiervoor behouden wij het recht de order te annuleren.

8 Beurzen en Conventies: Op beurzen en conventies kunnen artikel-prijzen afwijken
van de prijzen van de website. De website geeft geen garantie op de prijsstelling op beurzen en conventies
en vice-versa.

9 Wij leveren maximaal 4 exemplaren per kaart, geen verkoop aan handelaren

 
Feedback